Print This Page
Home > Document
WARNING TO THE PUBLIC

AIR CORPS FIRING EXERCISES AND AIR DEFENCE ARTILLERY FIRING EXERCISES


On Thursday 26th October 2017

from 10.00hrs to 17.00hrs


The DANGER AREA (E1D1) comprises the lands of GORMANSTON CAMP and the air and sea area contained within a circle having a radius of 3NM (5.4KM) centred on GORMANSTON CAMP with an additional area contained within the segment centred on GORMANSTON CAMP and bearing 015° T, through MOSNEY RAILWAY STATION and 106° T, through GORMANSTON RAILWAY STATION seaward for the distance of 10NM (18.5 KM)

The DANGER AREA extends from SEA LEVEL to a height of 10,000ft.

RED FLAGS will be flown at BEN HEAD and GORMANSTON RAILWAY STATION when exercises are taking place.
____________________________


IT IS DANGEROUS FOR PERSONS, SHIPPING, LIVESTOCK OR AIRCRAFT ETC., TO BE WITHIN THE DANGER AREA WHILE FIRING IS IN PROGRESS.


OBJECTS found on the RANGES may be HIGHLY DANGEROUS and the PUBLIC ARE WARNED of the risk of handling or interfering with such objects.


NO REWARD of any kind will be made for the finding of objects of a military nature on the ranges.SECRETARY GENERAL
DEPARTMENT OF DEFENCE


RABHADH DON PHOBAL


FREACHNAIMH LÁMHAIGH AN AERCHÓIR AGUS FREACHNAIMH LÁMHAIGH AIRTLÉIRE AERCHOSANTA

Ar Déardaoin 26 Deireadh Fómhair 2017

Ó 10.00rn go dtí 17.00in


Is é an LIMISTÉAR DAINSÉIR (E1D1) ná tailte CAMPA BHAILE MHIC GORMÁIN agus an talamh agus an mhuir atá laistigh den chiorcal a bhfuil ga 3NM (5.4KM) aige, arb é CAMPA BHAILE MHIC GORMÁIN a lár, mar aon le limistéar eile laistigh den teascán a bhfuil CAMPA BHAILE MHIC GORMÁIN ina lár agus ag dul 015°T, trí STÁISIÚN TRAENACH MAIGH MUIRÍ agus 106°T, trí STÁISIÚN TRAENACH BHAILE MHIC GORMÁIN i dtreo na mara ar feadh achar 10NM (18.5KM).

Síneann an LIMISTÉAR DAINSÉIR ó LEIBHÉAL NA FARRAIGE go hairde 10,000 troigh.

Beidh BRAIT DHEARGA ar foluain ag CEANN BEANNA agus ag STÁISIÚN TRAENACH BHAILE MHIC GORMÁIN nuair a bheidh na freachnaimh ar siúl.

TÁ SÉ DAINSÉARACH DO DHAOINE, DO LONGA, DO BHEOSTOC NÓ D’AERÁRTHAÍ, ETC., BHEITH LAISTIGH DEN LIMISTÉAR DAINSÉIR AGUS AN LÁMHACH AR SIÚL.

D’fhéadfadh rudaí a bheadh le fáil ar na RAONTA bheith AN-DAINSÉARACH agus tugtar RABHADH DON PHOBAL go mbeidís i mbaol dá láimhseálfaidís na rudaí sin nó dá gcuirfidís isteach orthu.

Ní thabharfar AON LUACH SAOTHAIR de chineál ar bith as oibiachtaí míleata a fháil ar na raonta.AN tARD-RÚNAÍ
AN ROINN COSANTA
Image of the Department of Defence
Contact Us

Department of Defence
Station Road
Newbridge
Co. Kildare
W12 AD93

Tel 00 353 45 492000
Fax 00 353 45 492017
* loCall 1890 251890
** Or call 0761 001 607

info@defence.ie

eolas@defence.ie

* Note that the rates charged for the use of 1890 (LoCall) numbers may vary among different service providers
** 0761 numbers are charged as a national number from landlines and mobiles and are often included in bundle deals offered by phone operators